Get Adobe Flash player
Informacje Kulturalne
imprezy
Reklama
Kalendarz Imprez
styczeń 2017
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
undefined

Dziecko w Folklorze

laureaci festiwalu DZIECKO W FOLKLORZE

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA JURY

XXIII Ogólnopolski Festiwal Dziecięcej Twórczości Folklorystycznej

„DZIECKO W FOLKLORZE”

z dnia 26 czerwca 2016 roku

Jury w składzie:

dr Mariola Tymochowicz – etnolog, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie

Skłodowskiej w Lublinie  przewodnicząca

mgr Jolanta Dragan – kustosz (etnograf, muzyk) Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej

mgr Wiesława Hazuka – etnochoreograf, Tarnów

stwierdza, że w konkursie festiwalowym wzięło udział około 250 artystów ludowych z 6 województw.

 

Więcej…

 

regulamin festiwalu


Regulamin Ogólnopolskiego Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej
„DZIECKO  W  FOLKLORZE”

 


Cel i przedmiot Festiwalu

1.Zainspirowanie osób dorosłych kultywujących tradycje związane z rodzimą kulturą, do aktywnego przekazywania młodemu pokoleniu kultury ojców.

2.Ochrona i popularyzacja zanikających gatunków folkloru słownego i muzycznego, które są związane z szeroko rozumianą tematyką dziecięcą jak: dziecięca pieśń sieroca, kołysanka, pieśń pasterska, pieśń obyczajowa o dziecku, gry i zabawy, tańce, obrzędy i zwyczaje dotyczące dzieci.

3.Rozwijanie i umocnienie tożsamości narodowej ściśle związanej z lokalnym regionalizmem.

4.Integracja młodych animatorów kultury, rozbudzenie zainteresowania folklorem poprzez tworzenie przyjacielskich więzi pomiędzy uczestnikami festiwalu, pochodzącymi z różnych regionów Polski.

5.Gromadzenie materiałów, które mogą posłużyć do opracowania wydawnictw, jako wiedzy o regionach i materiałów repertuarowych do pracy z dziećmi w postaci DVD.

Termin XXIII edycji :

Niedziela 26 czerwca 2016 r.

Miejsce:

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury oraz scena plenerowa w Baranowie Sandomierskim

Uczestnikami są dzieci i młodzież do osiemnastego roku życia włącznie,
w wyszczególnionych kategoriach konkursu.

Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednej kategorii.


Kategorie festiwalu:

Soliści śpiewacy

Mogą wykonać następujące gatunki pieśni: kołysanka, pieśń sieroca, pieśń pasterska, pieśń obyczajowa o dziecku. Prezentuje się dwie dowolne pieśni
w nieprzekraczalnym czasie 10 min.

Istnieje możliwość wykonania pieśni z akompaniamentem pod warunkiem zachowania zgodności z tradycją danego regionu.

Grupy śpiewacze

Mogą wykonać 2 pieśni o tematyce podanej wyżej, w nieprzekraczalnym czasie
10 min. Grupa nie może przekroczyć 10 osób. Istnieje możliwość wykonania pieśni z akompaniamentem pod warunkiem zachowania zgodności z tradycją danego regionu.

Grupy obrzędowe

Przedstawiają obraz sceniczny związany tematycznie z dziećmi, zgodny z tradycją własnego regionu (np. gry, zabawy, scenki rodzajowe itp.). Czas prezentacji nie może przekroczyć 15 min. Grupa nie może być liczniejsza niż 15 osób.
W uzasadnionych przypadkach, jeżeli wynika to z treści prezentowanych, dopuszcza się obecność osoby dorosłej w grupie.

Instrumentaliści

Wykonują muzykę ludową własnego regionu – trzy utwory o łącznym czasie
do 10 min. Kapele w tradycyjnym składzie do 10 osób (dopuszcza się w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach obecność jednej osoby dorosłej grającej z dziećmi, jeżeli wymaga tego specyfika instrumentu lub jeżeli dorosły występuje w charakterze „mistrza”).

Zespoły taneczne (regionalne oraz zespoły pieśni i tańca)

Prezentują 2 układy taneczne o łącznym czasie do 20 minut.
Liczebność grupy nie może przekraczać 20 osób łącznie z kapelą.  Dopuszcza się ewentualnie w uzasadnionych przypadkach występ zespołu z muzyką mechaniczną (na CD, mp3).

Repertuar powinien być odpowiedni do wieku dziecka prezentującego.


Uczestnicy Festiwalu prezentują się w regionalnych strojach ludowych lecz dostosowanych do charakteru prezentacji.


Przekroczenie regulaminowego czasu lub innych zasad prezentacji spowoduje  D Y S K W A L I F I K A C J Ę.

Kryteria oceny

Organizatorzy powołują jury, które dokona oceny prezentacji konkursowych wg następujących kryteriów: zgodność z tradycją danego regionu (tekst, gwara, strój, rekwizyty), ogólny wyraz artystyczny.
Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

Organizator festiwalu zaprasza do udziału również twórcę ludowego charakterystycznego dla danego regionu, któremu zapewniamy stoisko wystawiennicze oraz miejsce do wykonywania wyrobów rękodzieła artystycznego „na żywo”. Kwestię wyboru artysty ludowego pozostawiamy uczestnikom festiwalu.

Nagrody

  • ™     Nagrodą główną przyznawaną w każdej kategorii jest  „Drewniany Klepok” oraz nagroda pieniężna
  • ™     Uczestnicy (soliści i zespoły) otrzymują dyplomy uczestnictwa.

Organizator zastrzega, że ze względu na ograniczoną ilość miejsc,
o udziale w konkursie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Uwagi końcowe

  • ™     Uczestników zgłaszają instytucje kultury, oświaty, stowarzyszenia, fundacje, parafie, osoby prywatne na załączonych kartach uczestnictwa, które można powielić, w zależności od ilości zgłoszonych osób.
  • ™     Uczestnicy nie mogą prezentować repertuaru z lat 2010 – 2015.
  • ™     Organizatorzy zapewniają wyżywienie i nocleg (noclegów jest ograniczona ilość, możliwe zakwaterowanie w szkołach).
  • ™     Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i przyjeżdżają na koszt własny.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia i przesłanie jej na adres Biura Organizacyjnego do 10 czerwca 2016 r. (decyduje data stempla pocztowego) oraz przesłanie akredytacji w wysokości
25 zł od osoby zgodnie z ilością zgłoszonych uczestników, opiekunów i kierowców na konto MGOK w Baranowie Sandomierskim również do 10.06.2016 r.
LBR BS O/ Baranów Sandomierski
95 9434 1067 2004 1408 4026 0001
z dopiskiem „Dziecko w Folklorze”.
Kserokopię wpłaty prosimy okazać w Biurze Organizacyjnym w dniu przybycia.

 


Wszelkich informacji dotyczących Festiwalu udziela
Biuro Organizacyjne – tel./fax.15/ 811-80-54 wew.24

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

39-450 Baranów Sandomierski

ul. Fabryczna 39

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Kwestie sporne, nie objęte regulaminem lub wymagające dodatkowych informacji, rozstrzygać będzie kierownik organizacyjny festiwalu.

pliki do pobrania:

REGULAMIN_FESTIWALU_2016.doc

KARTA_UCZESTNICTWA.doc


 

 

Dziecko w Folklorze

Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!
Kiknij aby otworzyć!


Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej „Dziecko w Folklorze” jest jedyną taką imprezą w Polsce południowo-wschodniej. Zapoczątkowany został przez pierwszego Dyrektora MGOK w Baranowie Sandomierskim – Alinę Szymczyk w 1991 roku. Od początku swojego istnienia zyskał renomę wśród jego uczestników. Unikatowym założeniem tego festiwalu jest to, że dotyczy wyłącznie tematyki dziecięcej w kulturze ludowej.

Celem Festiwalu jest ochrona i popularyzacja zanikających form folkloru słowno – muzycznego (pieśni sieroce, obyczajowe, kołysanki, pieśni pasterskie, gry i zabawy dziecięce, obrzędy doroczne i zwyczaje dotyczące dzieci), rozwijanie i umacnianie tożsamości narodowej ściśle związanej z regionalizmem, jak również gromadzenie materiałów w postaci nagrań audio i wideo. Organizatorom zależy na integracji młodych animatorów kultury, na rozbudzaniu zainteresowania folklorem poprzez sięganie do korzeni przodków, jak również tworzenie przyjacielskich więzi pomiędzy uczestnikami festiwalu.

Do ósmej edycji festiwalu jego uczestnikami byli młodzież, dorośli i dzieci z różnych regionów naszego kraju. Począwszy od VIII edycji, uczestnikami są wyłącznie dzieci i młodzież, co spowodowało „specjalizację” festiwalu. Każdy z festiwali gromadził duże grono osób zainteresowanych dziedziną kultury ludowej dotyczącą tematyki dziecięcej. VII edycja festiwalu, zgromadziła w Baranowie Sandomierskim rekordowo ok. 1200 uczestników. W kilku ostatnich edycjach Festiwalu, średnio rocznie uczestniczy ok. 350 osób, a na widowni zasiada około 1000 osób. Ogólnopolski Festiwal Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej DZIECKO W FOLKLORZE miał różne „oblicza” - były przez tyle edycji różne formy festiwalu, czas trwania (jesień, obecnie wiosna), łączyliśmy z sobótkami,  wyjście w plener, teraz łączymy z Dniami Baranowa Sandomierskiego.

Tym razem zaszczycą nas wykonawcy z prawie wszystkich zakątków Polski, czyli przyjadą z: Białki k/Makowa Podhalańskiego i Czarnej Góry (małopolskie), Chojna i Warty (łódzkie), Zbąszynia (wielkopolskie), Ełku (warmińsko-mazurskie), Zawichostu (świętokrzyskie) oraz z naszego województwa podkarpackiego: Raniżowa, Iwonicza Zdroju, Tuszowa Narodowego, Zarzecza, Rzeszowa, Nowej Dęby i oczywiście nasze baranowskie dzieci.

Każdy chce powalczyć o Nagrodę Główną - tradycyjne „klepoki”– symbol festiwalu. Walkę rozstrzyga jury złożone z profesjonalistów tej dziedziny mgr Wiesława Hazuka – etnochoreograf z Tarnowa, ekspert CIOFF (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej); mgr Jolanta Dragan - Kustosz Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej; dr Mariola Tymochowicz – etnograf Instytutu Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Tematyka festiwalu zamyka się w sześciu kategoriach: soliści śpiewacy, grupy śpiewacze, grupy obrzędowe, kapele, instrumentaliści oraz zespoły taneczne.

W tym roku w festiwalu weźmie udział 236 uczestników. Po przedstawieniu programów przez wykonawców, jury udaje się na naradę, a młodzi uczestnicy występują na dużej estradzie w programie Dni Baranowa Sandomierskiego o godz.17.30 gdzie jury ogłosi werdykt i będą wręczane laureatom festiwalu nagrody.


Mieliśmy dwie przerwy w ciągłości festiwalu z przyczyn od nas niezależnych:w 2001 – powódź i w 2013 – remont budynku MGOK.